Phần mềm Quản lý vật tư kho hàng Mcom WMS

Các tính năng nổi bật của Mcom WMS

 

·         Cập nhật dữ liệu nhiều nơi – khai thác dữ liệu nhiều nơi: Với kiến trúc Client/Server, Mcom WMS cho phép nhười dùng cập nhật dữ liệu tại nhiều địa điểm khác nhau và đồng thời có thể truy cập vào hệ thống để khai thác tại mọi nơi khác nhau trên thế giới nhờ các môi trường mạng LAN, WAN hay Internet.

·         Cập nhật một dữ liệu nghiệp vụ – khai thác dữ liệu trên nhiều nghiệp vụ khác nhau: Với hệ thống định khoản tự động, Mcom WMS cho phép người dùng khai thác dữ liệu trên các hệ thống kế toán, kho bãi,… mà không cần phải cập nhật lại dữ liệu. Điều này giúp cho khách hàng tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí và tránh được những sai sót nhập liệu.

·         Bảo mật dữ liệu tuyệt đối cho người dùng.

·         Tốc độ xử liệu dữ liệu nhanh, chính xác nhờ sự kết hợp xử lý trên cả Client và Server.

·         Cho phép quản lý được lượng dữ liệu lớn: Nhờ chiến lược sao lưu/phục hồi dữ liệu hợp lý, Mcom WMS cho phép cập nhật lượng chứng từ, hàng hoá lên đến 10 triệu bản ghi hàng năm mà vẫn an toàn và đảm bảo tốc độ xử lý nhanh chóng.

·         Mcom WMS cho phép doanh nghiệp tự định nghĩa kho hàng hoá theo nhiều cấp độ khác nhau, với số lượng tuỳ ý.

·         Mcom WMS cho phép xuất vật tư tới từng công đoạn sản xuất.

·         Luân chuyển vật tư trong quá trính sản xuất.

·         Với Mcom WMS, người dùng có thể nhanh chóng tìm kiếm hàng hoá, kiểm kê kho hàng và qua đó kiểm soát được toàn bộ hệ thống kho, vật tư trong toàn đơn vị.

·         Mcom WMS cho phép nhà quản lý tìm hiểu biến động vật tư thông qua các biểu đồ trực quan, qua đó họ nhanh chóng hoạch định được chiến lược đối với kho hàng/vật tư.

Các phân hệ của Mcom WMS

·         Hệ thống: Phân hệ Hệ thống cho phép người dùng định nghĩa các đối tượng, các chỉ tiêu, thiết lập kỳ làm việc, quy định chiến lược sao lưu, phục hồi dữ liệu,...

·         Nhập kho: Mô phỏng quy trình nhập kho từ nhà cung cấp, nhập kho nội bộ.

·         Xuất kho: Cho phép xuất kho cho sản xuất, cho các dơn vị thành viên, xuất kho đến từng công đoạn sản xuất.

·         Luân chuyển vật tư: Cho phép luân chuyển vật tư giữa các công đoạn sản xuất, theo dõi vị trí của vật tư.

·         Báo cáo: Bao gồm các nhóm báo cáo:

          Nhóm báo cáo nhập kho.

          Nhóm báo cáo xuất kho.

          Nhóm báo cáo theo thẻ kho.

          Nhóm báo cáo nhập/xuất/tồn vật tư.

          Nhóm báo cáo theo dõi vật tư trong các công đoạn sản xuất.

Tin tức

Toàn thành vừa cho ra mắt ra phẩm phần mềm kế toán MCOM2013 với nhiều tính năng ưu việt,đặc biệt với tính khả năng quản lý song song các báo cáo về kế toán thuế và kế toán Nội bộ.Khi nhập dữ liệu vào phần kế toán nội bộ, nhưng bên kế toán thuế, có những chứng từ, hoá đơn giống nhau bạn không cần phải nhập thêm hay xuất khẩu phần mềm kế toán Mcom2013 vẫn cho bạn hai hệ thống báo cáo khác nhaumà không phải nhập lại thêm 1 lần nữa .