Phần mềm quản lý TSCĐ

Các tính năng nối bật của MCOM ATMS
 

 • Cập nhật dữ liệu nhiều nơi – khai thác dữ liệu nhiều nơi: Với kiến trúc Client/Server, Mcom ATMS cho phép người dùng cập nhật dữ liệu tại nhiều địa điểm khác nhau và đồng thời có thể truy cập vào hệ thống để khai thác tại mọi nơi khác nhau trên thế giới nhờ các môi trường mạng LAN, WAN hay Internet.
 • Cập nhật một dữ liệu nghiệp vụ – khai thác dữ liệu trên nhiều nghiệp vụ khác nhau: Với hệ thống định khoản tự động, MCOM ATMS cho phép người dùng khai thác dữ liệu trên các hệ thống kế toán, kho bãi,… mà không cần phải cập nhật lại dữ liệu. Điều này giúp cho khách hàng tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí và tránh được những sai sót nhập liệu.
 • Bảo mật dữ liệu tuyệt đối cho người dùng.
 • Tốc độ xử liệu dữ liệu nhanh, chính xác nhờ sự kết hợp xử lý trên cả Client và Server.
 • Cho phép quản lý được lượng dữ liệu lớn: Nhờ chiến lược sao lưu/phục hồi dữ liệu hợp lý, MCOM ATMS cho phép cập nhật lượng chứng từ, tài sản lên đến 10 triệu bản ghi hàng năm mà vẫn an toàn và đảm bảo tốc độ xử lý nhanh chóng.
 • Giao diện MCOM ATMS thân thiện với người dùng: Chỉ với vài giờ đồng hồ, người dùng có thể sử dụng thành thạo MCOM ATMS.
 • MCOM ATMS mô phỏng tất cả các nghiệp vụ quản lý tài sản từ nhu cầu tài sản, hoạch định tài sản, nhập tài sản, điều chuyển tài sản, tính khấu hao tài sản, thanh lý tài sản.
 • Với MCOM ATMS doanh nghiệp có thể biết được lịch sử của tài sản: xuất xứ tài sản, giá trị nhập vào, nguyên giá, điều chuyển,...
 • Với MCOM ATMS bạn có thể làm được nhiều hơn nữa:Biết được vị trí đặt tài sảnTheo dõi nguồn vốn hình thành tài sản.Theo dõi được loại, nhóm tài sản.Theo dõi việc điều chuyển tài sản.Theo dõi được thiết bị đi kèm theo tài sản.Theo dõi được việc đánh giá tài sản theo thời gian
 • Các đặc tính chủ yếu:

          Theo dõi nguyên giá, khấu hao, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại của từng tài sản.

          Cho phép lập các phiếu tăng, giảm và phiếu đánh giá lại giá trị tài sản cố định như sửa chữa, lắp đặt thêm....

          Tự động trích khấu hao theo phương pháp cũng như đối tượng sử dụng do người dùng thiết lập.

          Người dùng có thể thực hiện trích khấu hao thủ công mà chương trình vẫn theo dõi được khấu hao.

          Kết xuất dữ liệu và lập các báo cáo, sổ tài sản cố định, sổ chi tiết khấu hao...

Các phân hệ của MCOM ATMS

 • Hệ thống: Phân hệ Hệ thống cho phép người dùng định nghĩa các đối tượng, các chỉ tiêu, thiết lập kỳ làm việc, quy định chiến lược sao lưu, phục hồi dữ liệu,...
 • Mua tài sản: Phân hệ này mô phỏng quy trình mua tài sản của doanh nghiệp.
 • Luân chuyển tài sản: Cho phép người dùng thực hiện các công việc liên quan đến luân chuyển tài sản như: Phân tài sản cho các bộ phận, chuyển tài sản giữa các bộ phận, xác định vị trí tài sản,...
 • Thanh lý tài sản: Cho phép doanh nghiệp thanh lý các tài sản
 • Báo cáo: Hệ thống báo cáo phong phú, cho phép triết xuất các thông tin theo nhóm:

          Nhóm báo cáo danh mục.

          Nhóm báo cáo nhập tài sản.

          Nhóm báo cáo luân chuyển tài sản.

          Nhóm báo cáo theo dõi tài sản: vị trí, xuất xứ, lịch sử luân chuyển, giá trị hiện tại,...

          Nhóm báo cáo thanh lý tài sản.

Tin tức

Toàn thành vừa cho ra mắt ra phẩm phần mềm kế toán MCOM2013 với nhiều tính năng ưu việt,đặc biệt với tính khả năng quản lý song song các báo cáo về kế toán thuế và kế toán Nội bộ.Khi nhập dữ liệu vào phần kế toán nội bộ, nhưng bên kế toán thuế, có những chứng từ, hoá đơn giống nhau bạn không cần phải nhập thêm hay xuất khẩu phần mềm kế toán Mcom2013 vẫn cho bạn hai hệ thống báo cáo khác nhaumà không phải nhập lại thêm 1 lần nữa .