Phần mềm kế toán MCOM-AMS

Đặc điểm nổi bật của MCOM AMS

 • Tự động định khoản cho người dùng theo quy định của chế độ tài chính hiện hành, tính năng này giúp cho người dùng giảm thiểu được việc nhập liệu, hệ thống đảm bảo tính chính xác.
 • Dữ liệu báo cáo  xuyên năm, không phải chuyển năm khi kết thúc năm báo cáo
 • Làm  báo cáo cho nhiều đơn vị  trên một máy tính
 • Tự động đánh lại số chứng từ đã phát sinh
 • Bảo mật dữ liệu tuyệt đối cho người dùng.
 • Đáp ứng tất cả các nghiệp vụ kế toán hiện hành, tư vấn đắc lực cho nhà các nhà quản lý đưa ra các quyết định cho sản xuất và kinh doanh nhờ hệ thống các biểu đồ thể hiện dòng dữ liệu theo thời gian, qua đó nhà quản lý dễ dàng nắm bắt được sự tăng trưởng của từng loại đối tượng và có các sách lược tương ứng.
 • Hệ thống báo cáo quản trị đa dạng, phong phú, phân tích số liệu đa chiều.
 • Kỹ thuật Drill-Down (quản trị ngược): Cho phép người sử dụng khi đang xem báo cáo tổng hợp có thể xem được chi tiết các chứng từ phát sinh tạo ra số liệu đó, cũng như có thể truy ngược về chứng từ gốc để xem hoặc điều chỉnh nếu cần. Kỹ thuật này rất thuận tiện cho cán bộ quản lý sử dụng chương trình khi xem số liệu báo cáo và tiện lợi cho người sử dụng khi muốn kiểm tra và đối chiếu số liệu.
 • Bảo mật dữ liệu tuyệt đối: MCOM cho phép phân quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng và công việc (đọc/ghi/toàn quyền) cho từng người sử dụng.
 • Tự động sao lưu, phục hồi dữ liệu.
 • Kỹ thuật nhân bản số liệu:trong vòng một phút bạn có thể tạo được hàng chục chứng từ cùng loại.
 • Dữ liệu báo cáo  xuyên năm,không phải tạo CSDL khi kết thúc năm.
 • Cho phép làm 2 hệ thống báo cáo khác nhau trên cùng một phần mềm (Vừa làm báo cáo thuế lẫn nội bộ)
 • Kết xuất dữ liệu báo cáo thuế dễ dàng: Chỉ cần một click chuột bạn sẽ chuyển được toàn bộ dữ liệu báo cáo thuế từ phần mềm MCOM vào phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK)
 • Cho phép lọc, tìm số liệu theo bất kỳ thông tin nhập liệu nào.
 • Sử dụng tất cả các loại hình doanh nghiệp: Từ sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng,vận tải, khai thác khoáng sản,xây dựng cơ bản  đến các doanh nghiệp xây lắp.
 • Dịch vụ hỗ trợ đa dạng: Trực tiếp, điện thoại, internet….
 • Tự in hóa đơn theo nghị định 51.
 • Thiết kế mẫu hóa đơn theo yêu cầu người dùng.
 • Quản lý hóa đơn theo mã vạch.
 • Cập nhật các Thông tư,Nghị định mới nhất về tài chính và thuế.

Các chức năng cơ bản của MCOM-AMS

 • Hệ thống các danh mục từ điển,tham số hệ thống
 • Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
 • Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
 • Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
 • Kế toán kho hàng hóa
 • Kế toán kho vật tư
 • Kế toán kho thành phẩm
 • Kế toán tài sản cố định
 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán thuế
 • Xác định kết quả kinh doanh và tính lãi lỗ theo sản phẩm
 • Hệ thống sổ sách, báo cáo tài chính
 • Hệ thống báo cáo quản trị (theo đặc thù từng doanh nghiệp)
Tin tức

Toàn thành vừa cho ra mắt ra phẩm phần mềm kế toán MCOM với nhiều tính năng ưu việt,đặc biệt với tính khả năng quản lý song song các báo cáo về kế toán thuế và kế toán Nội bộ.Khi nhập dữ liệu vào phần kế toán nội bộ, nhưng bên kế toán thuế, có những chứng từ, hoá đơn giống nhau bạn không cần phải nhập thêm hay xuất khẩu phần mềm kế toán Mcom vẫn cho bạn hai hệ thống báo cáo khác nhau mà không phải nhập lại thêm 1 lần nữa .