Phần mềm kế toán thuế và nội bộ trên một CSDL

Toàn thành vừa cho ra mắt ra phẩm phần mềm kế toán MCOM với nhiều tính năng ưu việt,đặc biệt với tính khả năng quản lý song song các báo cáo về kế toán thuế và kế toán Nội bộ.Khi nhập dữ liệu vào phần kế toán nội bộ, nhưng bên kế toán thuế, có những chứng từ, hoá đơn giống nhau bạn không cần phải nhập thêm hay xuất khẩu phần mềm kế toán Mcom vẫn cho bạn hai hệ thống báo cáo khác nhau mà không phải nhập lại thêm 1 lần nữa .

Để xem video giới thiệu hãy click vào link dưới đây:

https://www.youtube.com/watch?v=OE1tgSh-XRE&feature=youtu.be&gidzl=bk6-Qbkj746IzhThLBOVHvdrjMf8uav2WA-mR4Vl7HMAg-K_5xnE4Osgu3yGx1b4tFkpRsN_TPeVMASTGW

Tin tức

Toàn thành vừa cho ra mắt ra phẩm phần mềm kế toán MCOM với nhiều tính năng ưu việt,đặc biệt với tính khả năng quản lý song song các báo cáo về kế toán thuế và kế toán Nội bộ.Khi nhập dữ liệu vào phần kế toán nội bộ, nhưng bên kế toán thuế, có những chứng từ, hoá đơn giống nhau bạn không cần phải nhập thêm hay xuất khẩu phần mềm kế toán Mcom vẫn cho bạn hai hệ thống báo cáo khác nhau mà không phải nhập lại thêm 1 lần nữa .